Waoukids is het verhaal van 2 hoofden, gevuld met ideeën en projecten, die elkaar ontmoeten in het boeiende digitale universum.

Véronique

Ik ben moeder van 2 kinderen van 6 en 7 jaar. Zoals elk jaar moeten hun vader en ikzelf het eens worden over de cursussen. Het gaat vaak over een hindernisloop die ik aan niemand toewens.

Het idee van het platform heeft het licht gezien op een ochtend van september 2015. In die tijd was ik verantwoordelijk voor de digitale strategie van een groot merk. Enkele weken voor de vakantie bracht ik enkele avonden door met zoeken naar een cursus die mijn kinderen zou kunnen plezieren en die niet te ver was. De doelmatigheid van mijn beroep is de klant een ervaring aan te bieden die vertrekt gezond verstand en hem het leven makkelijk maakt, de waoukids-oplossing is evident geworden.

Het combineren van mijn job, de kinderen en de rest van mijn leven met de creatie van een platform heeft er snel voor gezorgd mijn project in de ijskast te zetten.

Het is in oktober 2016 dat ik Vincent ontmoet heb in het kader van zijn opstart van digitale makelaar om de verzekeringswereld te vereenvoudigen. Ondertussen was ik e-commerce-verantwoordelijke geworden voor een belangrijke groep verzekeringsmaatschappijen.

We zijn het onmiddellijk met elkaar eens geworden over onze visie van de wereld van morgen. Ik heb het waoukids-project met hem gedeeld hetgeen hem onmiddellijk bekoord heeft.

Hij is spontaan komen aandraven met verbeteringsvoorstellen en doordat onze besprekingen meer en meer belangrijk werden, heb ik voorgesteld het project samen te lanceren.

Ik heb mijn werk opgegeven en ben begonnen als zelfstandige om verder te blijven werken als digitale strateeg voor grote merken. Hetgeen me de kans geboden heeft tijd vrij te maken en financiële middelen voor de lancering van het project.

Ik verlang ernaar om de site te lanceren en dat deze kan evolueren in functie van de verwachtingen van onze toekomstige gebruikers.

Vincent

Ik ben gehuwd en vader van 5 kinderen. Als gepassioneerde ondernemer heb ik op heel natuurlijke wijze vaak een sterke hand geleverd aan de organisatie van cursussen of activiteiten voor kinderen. Ik was steeds onder de indruk van de hoeveelheid inspanningen die aangewend werden ter promotie van de cursussen, het administratieve beheer en de opvolging van de betalingen, zelfs voor de kleinste organisaties.

Na een lange en jachtige carrière als Officier in het hart van de krijgsmacht, heb ik besloten Defensie te verlaten en verder te gaan met mijn carrière in het beheer van risico’s. Ik heb me dus gericht op de verzekeringsector. Ik ben helemaal opgegaan in de wereld van e-commerce en digitale communicatie. Terzelfder tijd heb ik me ook bewogen in de hotelsector door hiervoor verzekeringsproducten op maat te maken. Of het nu kleine familiale bedrijfjes waren of meer belangrijke groepen was ik me ervan bewust dat deze mannen en vrouwen, gepassioneerd door hun beroep, echte communicatie-uitdagingen hadden en een kolossaal administratief beheer die hen beletten zich volledig te wijden aan het hart van hun beroep: het onthaal. Ik ben uiteraard beginnen zoeken naar technologische en eenvoudig digitale oplossingen, alsook intuïtief en efficiënt om hun het leven te vergemakkelijken.

In oktober 2016 heb ik Véronique ontmoet, wiens expertise en digitale strategie me veel geholpen heeft bij de ontwikkeling van mijn start-up, actief in de digitalisering van de verzekeringssector. Tijdens één van onze besprekingen over de toekomst van diensten heeft Véronique me haar Waoukids-project voorgesteld. Dit idee heeft me dadelijk bekoord.

De moeilijkheden, beleefd door organisatoren van cursussen en activiteiten voor kinderen, vertonen zoveel gelijkenissen met degene die hoteluitbaters ervaren, zodat ik dadelijk hetzelfde verlangen ervaren heb om oplossingen aan te reiken.

Door het project met organisatoren en ouders te delen, is er een dergelijke geestdrift dat onze motivatie dag na dag vertienvoudigt.

Vandaag financieren we zelf de lancering van het project maar met betrekking tot onze ambitie zijn we gestart met het ontmoeten van mogelijke investeerders. We verwachten van hen een echt verlangen toegevoegde waarde aan het project te leveren, buiten het financiële aspect dan.

Waoukids zal tot stand komen in de eerste weken van 2018 en de online betalingen zullen de lancering snel volgen. Onze doelstelling is om 100% operationeel te zijn voor de inschrijvingen van Pasen 2018 op afgebakende regio’s.

De digitale wereld en de strategie, dat is ons vak. We kennen de moeilijkheden en de risico’s verbonden aan dit soort van platform, de kronkels van digitale marketing, de ontwikkelingen en evolutiesnelheid van technologieën. We hebben ons omringd met experten die hun sporen al verdiend hebben in onze vorige functies en waarmee we een echte vertrouwensband opgebouwd hebben.

Hier bevindt u zich op de voorlopige Waoukids-website, die geschikt is voor het voorstellen van het toekomstige platform. Zodra dit laatste klaar zal zijn, zal Waoukids haar plaats hier innemen en zal er een nieuw tijdperk voor de cursussen aanbreken.

Aarzel niet, indien het project u interesseert en u er meer over wenst te weten, ons te contacteren.

To Top 293a8c474a83293345ce9233ce3b0b86++++++++++++++++++++++++++++